Obwieszczenie

2019-06-03 10:23:18 Aktualności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach wydało decyzję, którą uchyliło decyzję o odmowie ustalenia lokalizacji budowy stacji transmisyjnej wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania w Uciskowie

Do pobrania
  >> treść decyzji

Zobacz również: