Obwieszczenie Starosty buskiego

2019-06-25 22:24:47 Aktualności

Starosta buski zawiadamia, że została wydana decyzja zatwierdzająca Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich panujących w podłożu projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn

Do pobrania
  >> obwieszczenie

Zobacz również: