OBWIESZCZENIE Znak:GKB-7331-CP-1/08/09

2009-08-28 18:31:26 Aktualności

Działając w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.- z póź. zm.) podaje się

Nowy Korczyn, 2009-08-28
                                                                                        
Znak:GKB-7331-CP-1/08/09                                                                               

     OBWIESZCZENIE

Działając w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.- z póź. zm.)  podaje się do publicznej wiadomości ,że po rozpatrzeniu wniosku P.  Marcina Kamela – pełnomocnika Polkomtel S.A. w Warszawie - Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją  znak: GKB-7331-CP-1/08/09 z dnia 2009-08-28  odmówił ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o numerze ewidencyjnym nr 494, położonej w Nowym Korczynie, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ,, PLUS GSM”BT 10185 Nowy Korczyn .
Niniejszym pismem informuję, że z powyższą decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 11,  tel. (041) 377-10-03 wew. 32. w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.
 
                                                                            Wójt Gminy
                       Nowy Korczyn

                           inż. Wiktor Kwas

Zobacz również: