Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 maja 2020 r.

2020-05-13 13:43:55 Aktualności

o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Stacja telekomunikacyjna nadawczo - odbiorcza WA-0135 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania w Uciskowie"

Do pobrania:
  >> obwieszczenie 

Zobacz również: