Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Kielcach

2020-05-19 10:07:17 Aktualności

Dyrektor Zarządu Zlewni zawiadamia, że z uwagi na stan epidemii zawieszone są wizyty klientów w biurach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Nie będzie więc możliwe przeprowadzenie rozprawy administracyjnej i oględzin, ustalonych obwieszczeniem znak: KR.ZUZ.1.421.215.2019.MG z dnia 13 marca 2020r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb istniejących stawów rybnych w miejscowości Górki, gm. Wiślica, pow. buski, woj. świętokrzyskie, należących do Gospodarstwa Rybackiego Górki Sp. z o.o.

Do pobrania:
  >> obwieszczenie 

Zobacz również: