Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

2020-06-17 11:29:14 Aktualności

STAROSTA BUSKI zawiadamia, że na wniosek Pana Marcina Lizaka – pełnomocnika PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 01 miasta Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn, obejmującej działkę nr 1523 o powierzchni 0,18 ha, posiadającą nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu o szerokości 1,0 m (po 0,5 m od osi gazociągu).

do pobrania
  >> ogłoszenie

Zobacz również: