Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania

2020-07-08 14:07:24 Aktualności

Starosta Buski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Nowy Korczyn poprzez udzielenie inwestorowi zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

Do pobrania:
  >> ogłoszenie

Zobacz również: