Zarządzenie Nr 28/2020

2020-07-08 14:15:29 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w m. Łęka przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

Do pobrania:
  >> zarządzenie nr 28/2020

Zobacz również: