Zawiadomienie Starosty Buskiego

2020-07-15 14:40:30 Aktualności

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej obrębu Nowy Korczyn, oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów.

Do pobrania
  >> zawiadomienie

Zobacz również: