Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

2020-07-21 11:18:29 Aktualności

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia, że po przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej i oględzin w dniu 10 lipca 2020 r. został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji dla Gospodarstwa Rybackiego Górki Sp z o.o., udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne i na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb istniejących stawów rybnych w miejscowości Górki.

do pobrania
  >> obwieszczenie

Zobacz również: