Obwieszczenie

2020-07-31 09:42:12 Aktualności

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia,że została wydana decyzja w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne w związku z planowaną inwestycję "Budowa obwodnicy miasta Nowy Korczyn"

Do pobrania
  >> obwieszczenie

Zobacz również: