Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

2020-12-09 07:36:45 Aktualności

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dlan/w obszarów Natura 2000 leżących na terenie województwa świętokrzyskiego.

Do pobrania
  >> obwieszczenie

Zobacz również: