Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

2021-02-03 08:47:39 Aktualności

Zawiadamiam, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach wydało decyzję ostateczną, którą uchyliło w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej w miejscowości Ucisków

Do pobrania
  >> obwieszczenie

Zobacz również: