Zawiadomienie Starosty Buskiego

2021-02-19 10:42:22 Aktualności

Starosta Buski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Sępichów

Do pobrania
  >> zawiadomienie

Zobacz również: