Decyzja Starosty Buskiego

2021-02-25 10:59:11 Aktualności

Orzekam uznać nieruchomość położoną w obrębie Badrzychowice, gmina Nowy Korczyn, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 16, za mienie gromadzkie.

do pobrania
  >> decyzja

Zobacz również: