Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 marca 2021r.

2021-03-02 12:01:00 Aktualności

podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach – Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn decyzją z dnia 01.03.2021r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa Gazociągu Niskiego Ciśnienia w miejscowości Grotniki Duże, gm. Nowy Korczyn.

Do pobrania
  >> obwieszczenie

Zobacz również: