Zawiadomienie Starosty Buskiego

2021-03-02 12:17:10 Aktualności

Zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Sępichów, poprzez udzielenie zezwolenia na podwieszenie kabla światłowodowego nie może zostać zakończone w ustawowym terminie.

Do pobrania
  >> zawiadomienie

Zobacz również: