Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

2021-03-02 12:25:44 Aktualności

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn w ramach zadania: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle".

Do pobrania
  >> obwieszczenie

Zobacz również: