Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach

2021-06-18 15:00:28 Aktualności

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach zawiadamia o wydaniu decyzji na wykonanie nieinwazyjnych badań archeologicznych powierzchniowych w ramach krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Do pobrania
  >> obwieszczenie

Zobacz również: