Zawiadomienie Starosty Buskiego

2021-07-02 12:40:43 Aktualności

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Sępichów gm. Nowy Korczyn poprzez udzielenie zezwolenia na podwieszenie kabla światłowodowego nie może zostać zakończone w określonym terminie. Powyższe uzasadnione jest koniecznością uzgodnienia decyzji administracyjnej z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Do pobrania
  >> zawiadomienie

Zobacz również: