Ogłoszenie Wójta Gminy

2007-01-02 14:58:41 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie o g ł a s z a , że do dnia 15 stycznia do godziny 15-ej przyjmuje oferty na usługę w zakresie sporządzania analiz urbanistycznych i projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz decyzji inwestycji celu publicznego.

Warunkiem przyjęcia oferty jest przedstawienie stosownych kwalifikacji w tym zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę członków izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.


Nowy Korczyn, 2007-01-02


Wójt Gminy

inż. Wiktor Kwas

Zobacz również: