Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 9 września 2021r.

2021-09-09 14:05:20 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego realizującego funkcję szerokopasmowego dostępu do usługi internetowej.

Do pobrania

  >> obwieszczenie

Zobacz również: