Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 września 2021r.

2021-10-01 04:17:45 Aktualności

zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 30.09.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie wydał decyzję znak: ZITŚ.6220.1FP.2021 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p. n.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIASEK WIELKI do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 7 MW, zlokalizowanych w miejscowości Piasek Wielki, gm. Nowy Korczyn wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości”

Do pobrania

>> obwieszczenie

Zobacz również: