OBWIESZCZENIE ITS- 7639/ 1/10

2010-06-18 14:43:04 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie informuje, że w dniu 18.06.2010 r. zostało wydane postanowienie Nr ITS-7639/ 1/10 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku i zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla„budowy małej elektrowni wodnej w miejscowości Nowy Korczyn

Nowy Korczyn,2010-06-18

ITS- 7639/ 1/10

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy w Nowym Korczynie

Zgodnie z art. 79 ust. 1 oraz art.21 ust. 1 i ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227),                                                   

                Wójt Gminy

 w Nowym Korczynie

 

informuje, że w dniu 18.06.2010 r. zostało wydane postanowienie Nr ITS-7639/ 1/10 o  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku i zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu  na środowisko dla„budowy małej elektrowni wodnej w miejscowości Nowy Korczyn na terenie działek nr 1621, 1642, 1650 oraz 2022.

Niniejszym pismem informuję, że z powyższym postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 11,  tel. (041) 377-10-03 wew. 31 w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Zobacz również: