Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

2019-07-24 13:05:45 Aktualności

na sprzedaż działki oznaczonej nr 315/1 obręb Piasek Wielki więcej»

Obwieszczenie

2019-07-17 12:19:43 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego w miejscowości Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie

2019-07-08 13:09:13 Aktualności

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Korczynie z dnia 8 lipca 2019 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej więcej»

Obwieszczenie Starosty buskiego

2019-06-25 22:24:47 Aktualności

Starosta buski zawiadamia, że została wydana decyzja zatwierdzająca Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich panujących w podłożu projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn
więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2019-06-10 12:47:54 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

Obwieszczenie

2019-06-03 10:23:18 Aktualności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach wydało decyzję, którą uchyliło decyzję o odmowie ustalenia lokalizacji budowy stacji transmisyjnej wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania w Uciskowie więcej»

Obwieszczenie

2019-05-28 11:57:13 Aktualności

Starosta buski zawiadamia o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 432 położonej w Nowym Korczynie więcej»

Obwieszczenie

2019-05-28 11:56:14 Aktualności

Starosta buski zawiadamia o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 432 położonej w Nowym Korczynie więcej»

Obwieszczenie

2019-05-24 15:40:38 Aktualności

w sprawie zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich panujących w podłożu projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie

2019-05-23 15:19:46 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przedsięwzięcia Budowa gazociągu rozdzielczego w Sienisławicach i Winiarach Wiślickich więcej»