Zapytanie ofertowe

2018-03-21 14:39:59 Aktualności

Zakup usługi transportowej - wyjazdy edukacyjne dla dzieci - uczestników projektu pn. "Punkt Przedszkolny przy szkole podstawowej w Brzostkowie" więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2018-03-21 11:08:40 Aktualności

Zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne o ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Parchocin więcej»

przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-03-20 17:52:12 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1707 więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-03-08 21:32:48 Aktualności

Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie Gminy Nowy Korczyn więcej»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku

2018-03-06 21:24:35 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ) na terenie Gminy Nowy Korczyn w zakresie : “ Pozyskiwanie żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie“ więcej»

Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 5 marca 2018 r.

2018-03-06 07:00:38 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu. więcej»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku

2018-03-05 18:29:09 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz 1817) na terenie Gminy Nowy Korczyn w zakresie: więcej»

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach z dnia 12 lutego 2018 r.

2018-02-27 21:16:28 Aktualności

Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na szczególne korzystanie z wód, w związku z planowaną inwestycją: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 i 79 w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia w ramach PBDK" więcej»

Informacja urzędowa o postępowaniu dotyczącym wpisu do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego

2018-02-17 00:07:49 Aktualności

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje, że w dniu 09.02.2018 r. wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego
więcej»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku

2018-02-08 22:55:46 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Nowy Korczyn w roku 2018 - zadanie“ Organizacja działań mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych“. więcej»