Obwieszczenie

2019-05-15 12:13:19 Aktualności

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia pn: przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV więcej»

Obwieszczenie

2019-05-15 12:09:49 Aktualności

w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji dla inwestycji pod nazwą budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Uciskowie więcej»

Informacja Starosty Buskiego

2019-05-14 14:51:24 Aktualności

W związku z uprawomocnieniem się decyzji Starosty Buskiego, w celu ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 19,41 ha, położonej w miejscowości Nowy Korczyn wyznaczam do dnia 31 maja 2020 r. termin składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału w tej wspólnocie. więcej»

Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Korczynie

2019-05-14 14:29:38 Aktualności

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu więcej»

Przetarg na wdrożenie dostępności e-usług

2019-04-02 10:18:39 Aktualności

Informujemy że został ogłoszony przetarg na "Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec- Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów" więcej»

Decyzja Starosty buskiego

2019-03-31 09:21:59 Aktualności

Orzeka się o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Nowego Korczyna, której grunty położone są w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn, oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek 380, 381, 382, 427, 428, 431, 432, 436 o łącznej powierzchni 19.41 ha, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy tj. osób fizycznych lub prawnych posiadających gospodarstwo rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy (5 lipca 1963 r.) faktycznie korzystały ze wspólnoty. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 19 marca 2019r.

2019-03-19 13:56:39 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Decyzja Starosty buskiego

2019-03-15 12:14:01 Aktualności

Odmowa uznania za wspólnotę gruntową nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 45,34 ha. Umorzenie przedmiotowe postępowania w części dotyczącej działki o powierzchni 0,27 ha położonej w miejscowości Nowy Korczyn. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2019-03-15 12:03:34 Aktualności

Zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Błotnowola o łącznej powierzchni 1,93 ha za mienie gromadzkie
więcej»

Ogłoszenie

2019-03-15 12:02:25 Aktualności

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego uprzejmie zaprasza wszystkich podróżujących komunikacją publiczną do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dot. preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim. więcej»