Zapytanie ofertowe

2018-11-22 17:57:55 Aktualności

Przedmiot zamówienia: Dostawa paliw płynnych - benzyny bezołowiowej i oleju napędowego więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2018-11-21 11:52:30 Aktualności

Wszczęte zostało postępowanie administracyjne o ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej działek we wsi Nowy Korczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów o łącznej powierzchni 19,41 ha. więcej»

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

2018-11-19 14:43:28 Aktualności

W sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Wisły obiektu mostowego więcej»

Obwieszczenie

2018-11-06 14:22:32 Aktualności

Zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Ostrowce B więcej»

Obwieszczenie

2018-11-06 14:22:02 Aktualności

Zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Ostrowce A więcej»

Informacja Starosty buskiego

2018-10-08 10:01:18 Aktualności

W związku z uprawomocnieniem się decyzji Starosty Buskiego, w celu ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Parchocin o łącznej pow, 44,76 ha wyznaczam do dnia 5 października 2019 r. termin składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału w tej wspólnocie. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2018-09-25 10:21:22 Aktualności

Zostało wszczęte postanowienie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Wisły oraz jej wały obiektu mostowego, przebudowę wałów przeciwpowodziowych, wykonanie rowów wraz z przepustami, wykonanie wylotów kanalizacji przeciwdeszczowej, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia do w/w rowów. więcej»

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2018-09-25 10:08:05 Aktualności

Podaje się do publicznej wiadomości że w dniu 13.09.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Piasek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec Zdrój realizowanego przez Powiat Buski. więcej»

Zawiadomienie-Obwieszczenie

2018-09-18 22:56:01 Aktualności

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w obrębie 0022 Ucisków, gm. Nowy Korczyn więcej»

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-09-18 22:38:12 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1707 (drzewa oznaczone kolorem niebieskim). więcej»