Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-06-07 14:30:17 Aktualności

Zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowia obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn w ramach zadania: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój-Nowy Korczyn-Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle" więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-06-06 13:49:28 Aktualności

Zakup wyposażenia Punktu Przedszkolnego zgodnie z opisem w załączniku nr 1 więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-06-01 18:18:41 Aktualności

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę parasoli ogrodowych oraz zestawów mebli ogrodowych do miejscowości Nowy Korczyn. więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-05-30 11:42:11 Aktualności

Zakup wyposażenia Punktu Przedszkolnego w ramach projektu pn.:"Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie" więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-05-29 13:52:39 Aktualności

Zakup wyposażenia Punktu Przedszkolnego w ramach projektu pn.:"Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie" więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-05-28 21:23:49 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Ostrowce Gmina Nowy Korczyn-Ostrowce B"
więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-05-28 21:22:11 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Ostrowce Gmina Nowy Korczyn - Ostrowce A"
więcej»

Decyzja Starosty Buskiego

2018-05-28 09:12:33 Aktualności

Uchylenie decyzji Starosty Buskiego o odmowie uznania za mienie gminne działki gruntu położonej w obrębie Piasek Wielki, uznać nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów miejscowości Piasek Wielki za mienie gromadzkie. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

2018-05-25 10:35:24 Aktualności

Postanowieniem z dnia 21.05.2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Busko - Zdrój odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie granic obszaru górniczego dla złoża wód leczniczych, zmianie okresu wydobywania kopaliny, rozbudowie ujęcia wód leczniczych Dobrowoda G-1 więcej»

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR ZITŚ.271.Z3.2018

2018-05-24 14:41:01 Aktualności

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż słupków i tablic z nazwą ulic na terenie miejscowości Nowy Korczyn (wg przewidzianego zakresu ilościowego, określonego w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji) w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – etap II” działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. więcej»