Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-05-09 15:16:47 Aktualności

Organizacja imprezy - 760 lecie lokacji Nowego Miasta Korczyna więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-05-09 15:14:37 Aktualności

Organizacja imprezy - piknik rodzinny więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-05-09 14:28:21 Aktualności

Zakup 10 kompletów strojów ludowych dla członkiń KGW Korczynian nad Nidą więcej»

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego

2018-05-09 14:13:45 Aktualności

Organizacja imprezy integracyjnej w miejscowości Nowy Korczyn więcej»

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-05-07 14:40:58 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1707 więcej»

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-05-07 14:39:36 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1968 więcej»

Postanowienie Starosty Buskiego

2018-04-30 13:02:21 Aktualności

Postanawiam wznowić postępowanie administracyjne o odmowie uznania za mienie gminne działki gruntu położonej w obrębie Piasek Wielki, gmina Nowy Korczyn o powierzchni 0,0644 ha. więcej»

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-04-24 15:00:55 Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej»

Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-04-24 14:54:02 Aktualności

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Błotnowoli przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-04-18 12:13:31 Aktualności

Dowóz i odwóz ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Nowy Korczyn poza teren Gminy Nowy Korczyn w roku szkolnym 2017/2018 więcej»