Zawiadomienie

2017-12-11 10:46:18 Aktualności

Zawiadamiam, że W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o o ustalenie, że nieruchomość położona w miejscowości Parchocin, gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 51,64 ha, stanowi wspólnotę gruntową więcej»

Zapytanie ofertowe na dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych

2017-12-07 14:46:31 Aktualności

Przedmiot zamówienia: „Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Korczyn poza teren Gminy Nowy Korczyn w roku szkolnym 2017/2018. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

2017-11-27 14:58:58 Aktualności

Zawiadamiam, że dnia 22.08.2017 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: zmianie granic obszaru górniczego i terenu górniczego dla złoża wód leczniczych "Dobrowoda", zmianie okresu wydobywania kopaliny, rozbudowie ujęcia wód leczniczych Dobrowoda G-1, zmianie granic obszaru górniczego, rozbudowie ujęcia wód leczniczych Dobrowoda G-1 więcej»

Zawiadomienie o rozprawie i oględzinach

2017-11-21 18:43:12 Aktualności

Zawiadamiam, że w dniu 30.11.2017 r. o godzinie 10:30 w miejscowości Parchocin gm. Nowy Korczyn, przeprowadzona zostanie rozmowa administracyjna w sprawie uznania za wspólnotę gruntową nieruchomości o łącznej powierzchni 51,64 ha, położonej w miejscowości Parchocin gm. Nowy Korczyn więcej»

Zapytanie ofertowe

2017-11-21 15:23:55 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup 20 szt. piłek nożnych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego na potrzeby realizacji projektu pn. „”Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2017-11-16 12:34:17 Aktualności

Zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Ucisków gm. Nowy Korczyn, o łącznej powierzchni 4,93 ha, za mienie gromadzkie. więcej»

Zamówienie na dostawę paliw płynnych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego

2017-11-15 14:19:22 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych, ciągników, koparek i sprzętu niemobilnego eksploatowanego przez Gminę Nowy Korczyn. więcej»

Zawiadomienie

2017-11-14 13:03:25 Aktualności

Zawiadamiam, że W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o o ustalenie, że nieruchomość położona w miejscowości Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 65,02 ha, stanowi wspólnotę gruntową więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Pacanów

2017-10-31 13:12:03 Aktualności

Wójt Gminy Pacanów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Poprawie bezpieczeczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 i 79 w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych" więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 19 października 2017r.

2017-10-19 14:20:34 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»