Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-04-13 20:16:34 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1707 więcej»

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-04-13 20:08:57 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1968 więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-04-06 18:10:02 Aktualności

Zawiadamia się strony postępowania, że do Urzędu Gminy w Nowym Korczynie wpłynęły wyjaśnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Nowy Korczyn w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle".
W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie.
więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2018-04-03 10:10:25 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 16 m kw. więcej»

Ogłoszenie

2018-03-26 23:31:15 Aktualności

Informuje się, że dnia 13 marca 2018 roku do Urzędu Gminy w Nowym Korczynie wpłynęła oferta Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta ul. Sienna 5, 25-725 Kielce o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego p.t. Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych, zamieszkałych na terenie gminy Nowy Korczyn. więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-03-21 14:39:59 Aktualności

Zakup usługi transportowej - wyjazdy edukacyjne dla dzieci - uczestników projektu pn. "Punkt Przedszkolny przy szkole podstawowej w Brzostkowie" więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2018-03-21 11:08:40 Aktualności

Zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne o ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Parchocin więcej»

przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-03-20 17:52:12 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1707 więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-03-08 21:32:48 Aktualności

Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie Gminy Nowy Korczyn więcej»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku

2018-03-06 21:24:35 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ) na terenie Gminy Nowy Korczyn w zakresie : “ Pozyskiwanie żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie“ więcej»