Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-04-24 14:54:02 Aktualności

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Błotnowoli przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-04-18 12:13:31 Aktualności

Dowóz i odwóz ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Nowy Korczyn poza teren Gminy Nowy Korczyn w roku szkolnym 2017/2018 więcej»

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-04-13 20:16:34 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1707 więcej»

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-04-13 20:08:57 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1968 więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-04-06 18:10:02 Aktualności

Zawiadamia się strony postępowania, że do Urzędu Gminy w Nowym Korczynie wpłynęły wyjaśnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Nowy Korczyn w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle".
W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie.
więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2018-04-03 10:10:25 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 16 m kw. więcej»

Ogłoszenie

2018-03-26 23:31:15 Aktualności

Informuje się, że dnia 13 marca 2018 roku do Urzędu Gminy w Nowym Korczynie wpłynęła oferta Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta ul. Sienna 5, 25-725 Kielce o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego p.t. Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych, zamieszkałych na terenie gminy Nowy Korczyn. więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-03-21 14:39:59 Aktualności

Zakup usługi transportowej - wyjazdy edukacyjne dla dzieci - uczestników projektu pn. "Punkt Przedszkolny przy szkole podstawowej w Brzostkowie" więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2018-03-21 11:08:40 Aktualności

Zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne o ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Parchocin więcej»

przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-03-20 17:52:12 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1707 więcej»