Zawiadomienie

2018-01-05 11:28:59 Aktualności

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 i 79 w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych" więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-01-04 13:30:24 Aktualności

Zakup i dostawa kruszywa do naprawy dróg na terenie gminy Nowy Korczyn samochodami samowyładowczymi we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie gminy Nowy Korczyn. więcej»

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna na pniu- Kawęczyn

2017-12-21 08:16:46 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Kawęczyn, obręb ewidencyjny Kawęczyn, na działce nr 67 więcej»

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna na pniu- Nowy Korczyn

2017-12-21 07:53:52 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1997 więcej»

Decyzja Starosty Buskiego

2017-12-15 13:00:14 Aktualności

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Ucisków, gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 4,93 ha, za mienie gromadzkie.
więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2017-12-14 11:00:54 Aktualności

Zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 7,59 ha, za mienie gromadzkie. więcej»

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

2017-12-12 17:51:42 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej w transporcie drogowym dla linii komunikacyjnych na terenie Gminy Nowy Korczyn. więcej»

Zawiadomienie

2017-12-11 10:46:18 Aktualności

Zawiadamiam, że W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o o ustalenie, że nieruchomość położona w miejscowości Parchocin, gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 51,64 ha, stanowi wspólnotę gruntową więcej»

Zapytanie ofertowe na dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych

2017-12-07 14:46:31 Aktualności

Przedmiot zamówienia: „Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Korczyn poza teren Gminy Nowy Korczyn w roku szkolnym 2017/2018. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

2017-11-27 14:58:58 Aktualności

Zawiadamiam, że dnia 22.08.2017 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: zmianie granic obszaru górniczego i terenu górniczego dla złoża wód leczniczych "Dobrowoda", zmianie okresu wydobywania kopaliny, rozbudowie ujęcia wód leczniczych Dobrowoda G-1, zmianie granic obszaru górniczego, rozbudowie ujęcia wód leczniczych Dobrowoda G-1 więcej»