Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna na pniu- Nowy Korczyn

2017-12-21 07:53:52 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1997 więcej»

Decyzja Starosty Buskiego

2017-12-15 13:00:14 Aktualności

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Ucisków, gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 4,93 ha, za mienie gromadzkie.
więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2017-12-14 11:00:54 Aktualności

Zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 7,59 ha, za mienie gromadzkie. więcej»

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

2017-12-12 17:51:42 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej w transporcie drogowym dla linii komunikacyjnych na terenie Gminy Nowy Korczyn. więcej»

Zawiadomienie

2017-12-11 10:46:18 Aktualności

Zawiadamiam, że W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o o ustalenie, że nieruchomość położona w miejscowości Parchocin, gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 51,64 ha, stanowi wspólnotę gruntową więcej»

Zapytanie ofertowe na dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych

2017-12-07 14:46:31 Aktualności

Przedmiot zamówienia: „Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Korczyn poza teren Gminy Nowy Korczyn w roku szkolnym 2017/2018. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

2017-11-27 14:58:58 Aktualności

Zawiadamiam, że dnia 22.08.2017 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: zmianie granic obszaru górniczego i terenu górniczego dla złoża wód leczniczych "Dobrowoda", zmianie okresu wydobywania kopaliny, rozbudowie ujęcia wód leczniczych Dobrowoda G-1, zmianie granic obszaru górniczego, rozbudowie ujęcia wód leczniczych Dobrowoda G-1 więcej»

Zawiadomienie o rozprawie i oględzinach

2017-11-21 18:43:12 Aktualności

Zawiadamiam, że w dniu 30.11.2017 r. o godzinie 10:30 w miejscowości Parchocin gm. Nowy Korczyn, przeprowadzona zostanie rozmowa administracyjna w sprawie uznania za wspólnotę gruntową nieruchomości o łącznej powierzchni 51,64 ha, położonej w miejscowości Parchocin gm. Nowy Korczyn więcej»

Zapytanie ofertowe

2017-11-21 15:23:55 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup 20 szt. piłek nożnych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego na potrzeby realizacji projektu pn. „”Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2017-11-16 12:34:17 Aktualności

Zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Ucisków gm. Nowy Korczyn, o łącznej powierzchni 4,93 ha, za mienie gromadzkie. więcej»