Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2017-06-28 11:51:48 Aktualności

Na wnioski złożone do 31 grudnia 2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne o ustalenie, że nieruchomość położona w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 65,02 ha stanowi wspólnotę gruntową. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2017-06-23 10:29:28 Aktualności

Na wnioski złożone do 31 grudnia 2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne o ustalenie, że nieruchomość położona w miejscowości Parchocin gm. Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 51.6400 ha stanowi wspólnotę gruntową. więcej»

Decyzja o umorzeniu postępowania

2017-06-13 13:04:28 Aktualności

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Piasek Wielki gm. Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 5 czerwca 2017r.

2017-06-06 13:07:08 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2017-06-02 11:16:49 Aktualności

Wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Błotnowola i Parchocin gm. Nowy Korczyn za mienie gromadzkie więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2017-05-16 11:51:13 Aktualności

Ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości więcej»

obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 11.05.2017 r.

2017-05-11 17:06:18 Aktualności

o zamiarze wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej w miejscowości Piasek Wielki na działkach nr ewid 712 i 713 wszczęte na wniosek strony z dnia 30.05.2010 r. więcej»

Decyzja Starosty Buskiego z dnia 26 kwietnia 2017r.

2017-05-04 12:14:19 Aktualności

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Brzostków i Pawłów gm. Nowy Korczyn za mienie gromadzkie więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 kwietnia 2017r.

2017-04-26 11:28:22 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Nowy Korczyn z dnia 18 kwietnia 2017 roku

2017-04-18 10:44:57 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu. więcej»