Ogłoszenie o przetargu

2017-05-16 11:51:13 Aktualności

Ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości więcej»

obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 11.05.2017 r.

2017-05-11 17:06:18 Aktualności

o zamiarze wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej w miejscowości Piasek Wielki na działkach nr ewid 712 i 713 wszczęte na wniosek strony z dnia 30.05.2010 r. więcej»

Decyzja Starosty Buskiego z dnia 26 kwietnia 2017r.

2017-05-04 12:14:19 Aktualności

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Brzostków i Pawłów gm. Nowy Korczyn za mienie gromadzkie więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 kwietnia 2017r.

2017-04-26 11:28:22 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Nowy Korczyn z dnia 18 kwietnia 2017 roku

2017-04-18 10:44:57 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu. więcej»

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

2017-04-07 14:49:29 Aktualności

Dotyczące proponowanych wariantów lokalizacji obwodnic miejscowości Nowy Korczyn po stronie zachodniej oraz wschodniej więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 kwietnia 2017 r.

2017-04-04 12:58:31 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 marca 2017 roku

2017-03-28 22:26:45 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2017-03-28 21:29:08 Aktualności

Z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w gminie Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 8,64 ha za mienie gromadzkie. więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2017-03-21 12:01:00 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę następujących części nieruchomości:
1. Część działki nr 429 położonej w Grotnikach Dużych
2. Część działki nr 423/2 położonej w Grotnikach Dużych więcej»