Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 lipca 2020r.

2020-08-19 12:17:31 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn

2020-08-18 14:51:36 Aktualności

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej więcej»

Obwieszczenie

2020-08-12 14:39:10 Aktualności

Starosta Buski zawiadamia o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 01 miasta, Nowy Korczyn obejmującej działkę nr 1523 więcej»

Obwieszczenie

2020-08-12 14:35:11 Aktualności

Starosta Buski zawiadamia o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 01 miasta Nowy Korczyn obejmującej działkę nr 538 więcej»

Obwieszczenie

2020-08-05 01:11:48 Aktualności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach wydało decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia pn.: przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN- 15 kV w miejscowości Nowy Korczyn
więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2020-08-03 23:45:03 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
więcej»

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

2020-07-31 12:23:56 Aktualności

zawiadamiam strony postępowania, że została wydana decyzja w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na rzece Nidzie więcej»

Obwieszczenie

2020-07-31 09:42:12 Aktualności

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia,że została wydana decyzja w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne w związku z planowaną inwestycję "Budowa obwodnicy miasta Nowy Korczyn"
więcej»

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

2020-07-21 11:18:29 Aktualności

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia, że po przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej i oględzin w dniu 10 lipca 2020 r. został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji dla Gospodarstwa Rybackiego Górki Sp z o.o., udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne i na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb istniejących stawów rybnych w miejscowości Górki. więcej»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

2020-07-21 11:11:23 Aktualności

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka. więcej»