Obwieszczenie o zmianie terminu rozprawy administracyjnej i oględzin

2020-04-09 13:35:02 Aktualności

Dyrektor Zarządu zlewni w Kielcach zawiadamia, że z uwagi na stan epidamii zawieszone są wizyty klientów w biurach Państwowego Gospodarstwa Wodnego więcej»

Ogłoszenie Starosty buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

2020-04-01 15:04:22 Aktualności

Zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 01 Nowy Korczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1523, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego
więcej»

Ogłoszenie Starosty buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

2020-04-01 14:56:43 Aktualności

Zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 01 Nowy Korczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 538, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 marca 2020 r.

2020-03-26 14:48:42 Aktualności

Zawiadamiam strony postępowania że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych Winiary Wiślickie o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 marca 2020 r.

2020-03-24 12:59:57 Aktualności

o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów". więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2020-03-17 13:51:59 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego więcej»

Obwieszczenie

2020-03-17 13:46:31 Aktualności

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 162 położonej w Parchocinie, posiadającej nieuregulowany stan prawny więcej»

Obwieszczenie

2020-03-17 13:39:46 Aktualności

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 195 położonej w Parchocinie, posiadającej nieuregulowany stan prawny
więcej»

Ogłoszenie

2020-03-12 13:17:22 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn uprzejmie informuje mieszkańców, że każdy zainteresowany może zgłaszać uwagi do korytarzy nowych linii kolejowych planowanych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Uwagi proszę składać na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn pok. Nr 7 ( sekretariat ) lub e-mail gmina@nowykorczyn.pl
więcej»

Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2020-03-09 14:44:56 Aktualności

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, polegające na odprowadzaniu do wód lub urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia układu drogowego, w związku z planowaną inwestycją "Budowa obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn" więcej»