OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2015-08-18 14:44:22 Aktualności

1. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Parchocin
2. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Piasek Wielki. więcej»

Obwieszczenie SKO.Ś-60/2231/156/2015

2015-08-07 13:18:31 Aktualności

Obwieszczenie odnośnie ustalenia środowiskowych uwarunkować dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni polegającego na biogaz w miejscowości Piasek Wielki. więcej»

Ogłoszenie

2015-07-16 21:31:09 Aktualności

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznych w za kresie wykonywania gminnych drogowych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Nowy Korczyn w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. więcej»

OBWIESZCZENIE ZITŚ.6220.2.2014.2015

2015-07-10 18:10:58 Aktualności

w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie zostało złożone w dniu 06.07.2015r. uzupełnienie do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle” więcej»

Ogłoszenie o przetargu z dnia 7.07.2015r.

2015-07-07 10:50:55 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Brzostków.
2. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Nowy Korczyn.
3. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Parchocin.
4. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Piasek Wielki. więcej»

Zarządzenie Nr 27/2015

2015-06-30 22:07:00 Aktualności

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej»

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Nowy Korczyn

2015-06-09 13:17:35 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. więcej»

OBWIESZCZENIE ZITŚ.6733.1.2015

2015-05-27 14:56:54 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.1.2013 z dnia 11 maja 2015r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie publicznych urządzeń do przesyłania energii elektrycznej dla przedsięwzięcia polegającego na: więcej»

OBWIESZCZENIE ZITŚ. 6220.2.2013.2015

2015-05-22 23:17:33 Aktualności

Umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „budowa tuczarni dla trzody chlewnej o obsadzie 9600 sztuk (warchlaki 252 DJP, tuczniki 672 DJP) oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie miejscowości Piasek Wielki na działkach nr ewid.601/12 i 853” gmina Nowy Korczyn więcej»

OBWIESZCZENIE ZITŚ..7639.2.2014.2015

2015-04-30 09:20:31 Aktualności

Odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Piasek Wielki na działkach nr ewid. 712 i 713, w gminie Nowy Korczyn. więcej»