Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 grudnia 2016r.

2016-12-01 21:25:25 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 listopada 2016r

2016-11-29 18:41:34 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Zawiadomienie

2016-11-25 10:01:36 Aktualności

Starosta Buski zawiadamia, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, zostanie wyłożony do publicznego wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie pozyskania danych dotyczących budynków i lokali położonych w gminie Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie z dnia 23 listopada 2016 r.

2016-11-23 10:52:33 Aktualności

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Nowy Korczyn na lata 2016-2023” więcej»

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

2016-11-14 13:05:54 Aktualności

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego więcej»

Zarządzenie Wójta Gminy Nowy Korczyn Nr 54/2016

2016-11-08 14:27:48 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 7 listopada 2016r.

2016-11-07 12:54:20 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej»

Decyzja Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 24.10.2016 r.

2016-11-07 12:19:19 Aktualności

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych gmina Nowy Korczyn" więcej»

Zapytanie ofertowe

2016-10-28 14:13:58 Aktualności

Dowóz dziecka niepełnosprawnego w wieku szkolnym zamieszkałego na terenie Gminy Nowy Korczyn do Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. J. Korczaka 13, 28-100 Busko-Zdrój w roku szkolnym 2016/2017 więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 24.10.2016 r.

2016-10-25 10:38:50 Aktualności

Zawiadamiam że dnia 24.10.2016 r. została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych gmina Nowy Korczyn".
więcej»