Ogłoszenie

2014-12-05 20:17:51 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn informuje mieszkańców ,że posiada do sprzedaży mieszane drewno(różne gatunki) w kłodach o różnych wymiarach w cenie 60 zł za m3. więcej»

OBWIESZCZENIE ZITŚ.6733.1.2014

2014-11-28 15:09:31 Aktualności

podaje się do publicznej wiadomości ,że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach po rozpatrzeniu odwołania Pana Jana Lasaka wydało w dniu 20.11.2014r decyzję ostateczną znak: SKO-PZ-71/9849/400/2014 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 30.09.2014r. znak: ZITŚ.6733.1.2014 więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 60/2014

2014-11-25 21:06:47 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 56/2014

2014-11-10 13:51:40 Aktualności

Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 10.11.2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE ZOZ II

2014-10-09 11:02:28 Aktualności

Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia o pomieszczenie techniczne mające związek funkcjonalny z obsługą komunikacyjną budynku (winda) więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.3.2014

2014-09-30 11:54:43 Aktualności

z dnia 30.09.2014r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.2.2014

2014-09-30 11:52:58 Aktualności

z dnia 30.09.2014r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.1.2014

2014-09-30 11:51:04 Aktualności

z dnia 30.09.2014r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
więcej»

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR ZITŚ.271.3.3.2014

2014-09-30 11:35:04 Aktualności

Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa kalendarzy na 2015 rok dotyczących projektu pn.: „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn”. więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE ZOZ

2014-09-30 10:55:33 Aktualności

Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia o pomieszczenie techniczne mające związek funkcjonalny z obsługą komunikacyjną budynku (winda) więcej»