Obwieszczenie Wójta Nowy Korczyn

2016-09-07 11:34:46 Aktualności

Zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 07.09.2016 r. Wójt Gminy Nowy Korczyn wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych gmina Nowy Korczyn. więcej»

Zapytanie ofertowe

2016-09-06 14:16:19 Aktualności

Opracowanie Kompleksowego Programu Rozwoju Szkół Gminy Nowy Korczyn więcej»

Zapytanie ofertowe

2016-09-06 14:02:13 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca opracowania Studium Wykonalności dla projektu polegającego na modernizacji infrastruktury szkolnej w Gminie Nowy Korczyn więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego

2016-08-24 22:20:08 Aktualności

Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 23.08.2016 r.

2016-08-24 09:13:35 Aktualności

W dniu 23.08.2016 r. Wójt Gminy Nowy Korczyn wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu o średnicy DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku od punktu Pz7-I do węzła Zborów realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego w obrębie gmin: Nowy Korczyn i Solec Zdrój. więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2016-08-17 12:08:56 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn wydał postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie „Obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle" więcej»

Zapytanie ofertowe

2016-08-09 14:28:42 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
„Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowy Korczyn na lata 2016-2023”.
więcej»

Obwieszczenie- sprostowanie

2016-08-04 10:25:03 Aktualności

Sprostowanie obwieszczenia z dnia 27-07-2016r. znak sprawy ZITŚ.6722.8.2014.2015.2016 więcej»

OBWIESZCZENIE

2016-07-27 13:34:50 Aktualności

Zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 27.07.2016r. Wójt Gminy w Nowym Korczynie wystąpił do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia zgodnie z uwagami zawartymi w decyzji SKO dla przedsięwzięcia pn.„Obwodnica miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle w wariancie 3 preferowanym” więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 lipca 2016 r

2016-07-27 13:27:21 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»