Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2016-08-17 12:08:56 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn wydał postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie „Obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle" więcej»

Zapytanie ofertowe

2016-08-09 14:28:42 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
„Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowy Korczyn na lata 2016-2023”.
więcej»

Obwieszczenie- sprostowanie

2016-08-04 10:25:03 Aktualności

Sprostowanie obwieszczenia z dnia 27-07-2016r. znak sprawy ZITŚ.6722.8.2014.2015.2016 więcej»

OBWIESZCZENIE

2016-07-27 13:34:50 Aktualności

Zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 27.07.2016r. Wójt Gminy w Nowym Korczynie wystąpił do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia zgodnie z uwagami zawartymi w decyzji SKO dla przedsięwzięcia pn.„Obwodnica miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle w wariancie 3 preferowanym” więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 lipca 2016 r

2016-07-27 13:27:21 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Zapytanie ofertowe

2016-07-21 13:52:13 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn gm. Nowy Korczyn” więcej»

Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2016-07-19 23:30:27 Aktualności

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych gmina Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2016-07-19 23:23:16 Aktualności

O możliwości realizacjj przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle” w innym wariancie niż proponowany przez wnioskodawcę. więcej»

Obwieszczenie

2016-07-06 14:09:19 Aktualności

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach więcej»

Zawiadomienie -Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2016-07-05 11:35:19 Aktualności

Na wniosek P. Grzegorza Knapa zam. 34-471 Rogoźnik 53c zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do ok. 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grotniki Małe gm. Nowy Korczyn, powiat buski" więcej»