OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 lipca 2016r.

2016-07-04 14:12:50 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 lipca 2016r.

2016-07-01 11:24:19 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie

2016-06-09 10:28:29 Aktualności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zawiadamia strony postępowania że dnia 07.06.2016 r. wydana zostałą decyzja, którą po rozpoznaniu odwołań wniesionych przez: mieszkańców gminy Gręboszów w województwie małopolskim oraz organizacji i stowarzyszeń ekologicznych od decyzji Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 11.03.2016 r., którą ustalono środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle” - w wariancie 3 - preferowanym Kolegium uchyliło w całości i sprawę przekazało do ponownego rozpoznania przez organ I instancji. więcej»

Zapytanie ofertowe

2016-06-08 14:49:05 Aktualności

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych”. więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2016-06-07 16:14:02 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie

2016-06-06 14:23:39 Aktualności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zawiadamia strony postępowania że w dniu 24.05.2016 r. wydało postanowienie, którym dopuszczono Towarzystwo na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu do udziału, na prawach strony w postępowaniu odwoławczym dotyczącym decyzji Wójta Nowy Korczyn z dnia 11.03.2016 r., którą ustalono środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle” - w wariancie 3 - preferowanym więcej»

Zapytanie ofertowe

2016-06-03 13:57:49 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury sportowej przy szkołach na terenie Gminy Nowy Korczyn”. więcej»

Wstępne ogłoszenie informacyjne

2016-05-25 13:19:20 Aktualności

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Transport autobusowy w gminnych przewozach pasażerskich (przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego, wykonywany w granicach administracyjnych Gminy Nowy Korczyn więcej»

Wstępne ogłoszenie informacyjne

2016-05-25 13:17:13 Aktualności

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Regularny przewóz osób w ramach gminnych przewozów pasażeskich na liniach komunikacyjnych tj. Nowy Korczyn – Ostrowce – Nowy Korczyn, Nowy Korczyn – Parchocin – Nowy Korczyn, Brzostków – Górnowola – Brzostków. więcej»

Obwieszczenie -Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

2016-05-10 10:14:33 Aktualności

Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Kielcach zawiadamia strony postępowanie że w dniu 26.04.2016 r. wydało postanowienie, którym dopuszczono Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA" oraz Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot do udziału, na prawach stron w postępowaniu odwoławczym dotyczącym decyzji Wójta Gminy Nowy Korczyn którą ustalono środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Obwodnica miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle” - w wariancie 3 - preferowanym. więcej»