OBWIESZCZENIE ZITŚ.6722.3.2014.2015

2015-02-11 14:36:48 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie wydał postanowienie znak: ZITŚ.6722.3.2014.2015r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle” więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE ZOZ II

2015-02-05 12:35:30 Aktualności

Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia o pomieszczenie techniczne mające związek funkcjonalny z obsługą komunikacyjną budynku (winda) więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2015-01-29 12:19:09 Aktualności

Przedmiotem zbycia jest samochód ciężarowy marki Star 200 stanowiący mienie Gminy Nowy Korczyn

więcej»

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE ZTŚ.6220.2.2014.2015

2015-01-27 14:23:49 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Ogłoszenie o konkursie

2015-01-22 09:54:24 Aktualności

na powierzenie wykonywania realizacji zadania publicznego w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W GMINIE NOWY KORCZYN W ROKU 2015 więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE ZOZ

2015-01-19 18:32:51 Aktualności

Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia o pomieszczenie techniczne mające związek funkcjonalny z obsługą komunikacyjną budynku (winda) więcej»

Otwarty konkurs

2015-01-16 08:44:26 Aktualności

Otwarty konkurs na realizację w 2015 roku zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy Nowy Korczyn przez organizacje pozarządowe w zakresie: „Pozyskiwania i dystrybucji artykułów żywnościowych na potrzeby podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2015-01-13 07:50:08 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Nieruchomość rolna położona w Grotnikach Małych.
2. Nieruchomość rolna zabudowana położona w Strożyskach. więcej»

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

2014-12-30 09:06:41 Aktualności

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego w ilości około 15 metrów przestrzennych. więcej»

ZAPROSZENIE ZITŚ.7021. 21 .2014

2014-12-09 21:36:08 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji tj. więcej»