Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 16 kwietnia 2020 r.

2020-04-23 08:36:17 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udrożnieniu koryta rzeki Wisła więcej»

Zawiadomienie

2020-04-17 11:24:05 Aktualności

zawiadamiam, że w dniu 14 kwietnia 2020 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne, w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminą Nowy Korczyn własności nieruchomości stanowiącej mienie gminne, położonej w obrębie 0002 Błotnowola. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 16 kwietnia 2020 r

2020-04-17 11:14:41 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie o zmianie terminu rozprawy administracyjnej i oględzin

2020-04-09 13:35:02 Aktualności

Dyrektor Zarządu zlewni w Kielcach zawiadamia, że z uwagi na stan epidamii zawieszone są wizyty klientów w biurach Państwowego Gospodarstwa Wodnego więcej»

Ogłoszenie Starosty buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

2020-04-01 15:04:22 Aktualności

Zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 01 Nowy Korczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1523, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego
więcej»

Ogłoszenie Starosty buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

2020-04-01 14:56:43 Aktualności

Zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 01 Nowy Korczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 538, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 marca 2020 r.

2020-03-26 14:48:42 Aktualności

Zawiadamiam strony postępowania że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych Winiary Wiślickie o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 marca 2020 r.

2020-03-24 12:59:57 Aktualności

o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów". więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2020-03-17 13:51:59 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego więcej»

Obwieszczenie

2020-03-17 13:46:31 Aktualności

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 162 położonej w Parchocinie, posiadającej nieuregulowany stan prawny więcej»