Ogłoszenie o konkursie ofert

2016-03-02 12:58:08 Aktualności

na powierzenie wykonywania realizacji zadania publicznego
w zakresie:
UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
W GMINIE NOWY KORCZYN W ROKU 2016
więcej»

Obwieszczenie

2016-02-25 20:22:48 Aktualności

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego więcej»

Zawiadomienie

2016-02-12 22:06:20 Aktualności

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Obwodnica miejscowości Nowy Korczyn-Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle" realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego w obrębie gmin: Nowy Korczyn i Opatowiec oraz na terenie województwa małopolskiego (gmina Gręboszów) więcej»

Obwieszczenie

2016-02-12 21:57:06 Aktualności

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn-Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle" realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego w obrębie gmin: Nowy Korczyn i Opatowiec oraz na terenie województwa małopolskiego (gmina Gręboszów) więcej»

Postanowienie

2016-02-12 21:44:52 Aktualności

Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Obwodnica miejscowości Nowy Korczyn-Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle" realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego w obrębie gmin: Nowy Korczyn i Opatowiec oraz na terenie województwa małopolskiego (gmina Gręboszów) więcej»

Ogłoszenie o konsultacjach

2016-01-27 23:13:58 Aktualności

Konsultacje odbędą się w dniach 28.01.2016r. - 19.02.2016r.

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje Gminę Nowy Korczyn. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2016-01-26 20:15:10 Aktualności

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.782), oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
więcej»

Bezpłatna pomoc prawna w Nowym Korczynie

2016-01-04 14:52:43 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn uprzejmie informuje, że od dnia 2 stycznia 2016 roku w budynku przy ulicy Tarnowskiej 5, tel. 41 23 45 427 funkcjonował będzie Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. więcej»

Zapytanie ofertowe

2015-11-30 12:21:19 Aktualności

Na dostawę paliw płynnych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego więcej»

Obwieszczenie

2015-11-25 13:43:40 Aktualności

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 13 listopada 2015r., o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie - relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza Wielkiego" więcej»