OBWIESZCZENIE ZITŚ.6220.2.2014.2015

2015-03-30 14:47:30 Aktualności

- w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie został złożony w dniu 30.03.2015r. raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle” realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego w obrębie gmin: Nowy Korczyn i Opatowiec oraz na terenie województwa małopolskiego (gmina Gręboszów). więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2015-03-24 21:57:49 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę następujących części nieruchomości: więcej»

ZAWIADOMIENIE

2015-03-13 15:15:13 Aktualności

ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Nowy Korczyn
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości wglądu w akta
więcej»

Stawki cen i opłat za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki

2015-03-12 16:37:39 Aktualności

Stawki cen i opłat (kwota netto) obowiązujące od 1 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016r. na terenie Gminy Nowy Korczyn za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki przez Gminę Nowy Korczyn: więcej»

Przetarg na sprzedaż drewna na pniu

2015-02-27 23:15:48 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu więcej»

Ogłoszenie o konkursie

2015-02-23 22:21:21 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2015 roku zadania publicznego zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 7/2015

2015-02-19 08:46:55 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazumnieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu.

więcej»

OBWIESZCZENIE ZITŚ.6722.3.2014.2015

2015-02-13 14:00:56 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie wydał postanowienie znak: ZITŚ.6722.3.2014.2015r. zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie „Obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle” więcej»

OBWIESZCZENIE ZITŚ.6722.3.2014.2015

2015-02-11 14:36:48 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie wydał postanowienie znak: ZITŚ.6722.3.2014.2015r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle” więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE ZOZ II

2015-02-05 12:35:30 Aktualności

Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia o pomieszczenie techniczne mające związek funkcjonalny z obsługą komunikacyjną budynku (winda) więcej»