Obwieszczenie Strożyska 3 z dnia z dnia 25.07.2014r.

2014-07-25 14:58:16 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie Strożyska 2 z dnia z dnia 25.07.2014r.

2014-07-25 14:57:32 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie Strożyska 1 z dnia z dnia 25.07.2014r.

2014-07-25 14:56:39 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2014-07-22 13:12:49 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: więcej»

Obwieszczenie WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

2014-07-01 14:23:07 Aktualności

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika, z dnia 16.06.2014r., znak: 322/I/PK/06/2014, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza Wielka” na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn. więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 33/2014

2014-07-01 11:08:10 Aktualności

Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 01.07.2014roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Błotnowoli przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu .
więcej»

Zapytanie ofertowe z dn. 25.06.2014 r.

2014-06-26 14:37:36 Aktualności

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na realizację zadania związanego z remontem budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Korczynie dla celów realizacji Projektu pod nazwą: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Korczynie. więcej»

Zaprasza do złożenia oferty cenowej

2014-06-25 14:51:19 Aktualności

wykonanie projektu graficznego oraz emisję publikacji w prasie regionalnej dla Projektu „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn”
więcej»

Zaproszenie do złozenie oferty

2014-06-02 22:31:16 Aktualności

wykonanie projektu graficznego oraz emisję publikacji w prasie regionalnej dla Projektu więcej»

Zapytanie ofertowe z dn. 23.05.2014 r.

2014-05-23 08:25:11 Aktualności

Wykonanie i dostawa jednej tablicy pamiątkowych dla projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego”
więcej»