Informacje dla rolników

2014-05-07 12:21:27 Aktualności

Wymagania higieniczne przy zbiorze owoców i warzyw więcej»

Polska wolna od GMO

2014-05-07 12:10:30 Aktualności

Zakaz stosowania materiału siewnego kukurydzy GMO więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.8.2013.2014

2014-05-07 12:04:55 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.8.2013.2014 z dnia 30.04.2014r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie publicznych urządzeń do przesyłania energii elektrycznej dla inwestycji pn: więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 17/2014

2014-04-22 10:01:05 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 16/2014

2014-04-22 09:49:52 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonychdo sprzedaży w drodze przetargu. więcej»

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

2014-04-16 14:59:47 Aktualności

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

więcej»

Zaprasza do złożenia oferty cenowej II

2014-04-15 07:24:10 Aktualności

Zakup wraz z dostawą wyposażenia do Świetlicy Środowiskowej w Brzostkowie więcej»

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

2014-04-04 13:57:17 Aktualności

Realizację zadania powierzono Stowarzyszeniu KLUB SPORTOWY "Wisła" Nowy Korczyn.

więcej»

Zaprasza do złożenia oferty cenowej

2014-03-28 14:58:34 Aktualności

Zakup wraz z dostawą wyposażenia do Świetlicy Środowiskowej w Brzostkowie więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2014-03-25 12:28:35 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
Nieruchomość rolna położona w Strożyskach

więcej»