ZARZĄDZENIE Nr 60/2014

2014-11-25 21:06:47 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 56/2014

2014-11-10 13:51:40 Aktualności

Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 10.11.2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE ZOZ II

2014-10-09 11:02:28 Aktualności

Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia o pomieszczenie techniczne mające związek funkcjonalny z obsługą komunikacyjną budynku (winda) więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.3.2014

2014-09-30 11:54:43 Aktualności

z dnia 30.09.2014r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.2.2014

2014-09-30 11:52:58 Aktualności

z dnia 30.09.2014r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.1.2014

2014-09-30 11:51:04 Aktualności

z dnia 30.09.2014r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
więcej»

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR ZITŚ.271.3.3.2014

2014-09-30 11:35:04 Aktualności

Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa kalendarzy na 2015 rok dotyczących projektu pn.: „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn”. więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE ZOZ

2014-09-30 10:55:33 Aktualności

Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia o pomieszczenie techniczne mające związek funkcjonalny z obsługą komunikacyjną budynku (winda) więcej»

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR ZITŚ.271.8.2.2014

2014-09-23 12:39:47 Aktualności

Wykonanie trzech tablic informacyjno-promocyjnych o zaangażowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w realizację projektu na słupkach dla Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego”. więcej»

Obwieszczenie WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

2014-09-19 09:57:33 Aktualności

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 23/14 z dnia 25.08.2014r., znak: IN-III.747.28.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza Wielka” na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn, wpłynęło odwołanie. więcej»