Obwieszczenie ZITŚ.6733.3.2012

2013-01-16 14:36:41 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego więcej»

ZAPROSZENIE ZITŚ.7021. 22 .2012

2012-12-28 19:26:31 Aktualności

do złożenia oferty na opracowanie projektu nowych warunków wraz z wnioskiem o ustanowienie strefy ochrony ujęcia wód powierzchniowych w Nowym Korczynie o wartości poniżej 14 000 Euro. więcej»

ZAPROSZENIE ZITŚ.7021. 21 .2012

2012-12-28 19:23:59 Aktualności

do złożenia oferty na dostawę materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji o wartości poniżej 14 000 Euro. więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 60/2012

2012-12-27 10:32:58 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012

2012-12-27 10:20:12 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.2.2012

2012-12-20 12:41:59 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.1.2012 z dnia 20.12.2012r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.7639.4.2012

2012-11-26 15:17:21 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Pawłów, Brzostków z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych”. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-11-20 08:24:08 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Nieruchomość rolna położona w Brzostkowie.
2. Nieruchomość rolna położona w Strożyskach. więcej»

Obwieszczenie

2012-11-13 15:25:32 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie czynności technicznych i formalno – prawnych związanych z rozgraniczeniem działki nr ew.377 więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 49/2012

2012-10-17 13:16:38 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
więcej»