Zaprasza do złożenia oferty cenowej

2014-09-19 08:07:24 Aktualności

Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa kalendarzy na 2015 rok dotyczących projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego” więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE ZITŚ:271.01D.2014

2014-09-09 19:16:22 Aktualności

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podzamcze więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Znak: IN-III.747.28.2014

2014-09-02 18:43:07 Aktualności

Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącego zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza Wielka” na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn. więcej»

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

2014-08-22 09:37:39 Aktualności

Konsultacje Społeczne - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy-Korczyn - Borusowa więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 12.08.2014r.

2014-08-12 14:48:23 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości: więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE ZITŚ:271.02N.2014

2014-08-06 14:47:11 Aktualności

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Czarkowy, Łęka, Parchocin” więcej»

Obwieszczenie Strożyska 3 z dnia z dnia 25.07.2014r.

2014-07-25 14:58:16 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie Strożyska 2 z dnia z dnia 25.07.2014r.

2014-07-25 14:57:32 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie Strożyska 1 z dnia z dnia 25.07.2014r.

2014-07-25 14:56:39 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2014-07-22 13:12:49 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: więcej»