OBWIESZCZENIE ZITŚ.7639.2.2012

2012-07-19 15:20:44 Aktualności

„Rewitalizacja miejscowości Nowy Korczyn, obejmującej nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi: 1270, 1621, 2007, 1247, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1261, 1599, 1841, 1843, 2021, 2022, 2023, 2025, 1180/1, 1180/4, 1145, 1180/3, 1263, 1264, 1268, 1842, 1174/2 i 1271 położone w miejscowości gminnej Nowy Korczyn” realizowanej przez Gminę Nowy Korczyn
więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2012-07-19 15:03:09 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż używanej koparko - ładowarki JCB 3CX, stanowiącej własność Gminy Nowy Korczyn
więcej»

OBWIESZCZENIE ZITŚ.7639.2.2011.2012

2012-07-16 08:11:39 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie podaje do publicznej wiadomości że w dniu 04 -07- 2012r. została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 31/2012

2012-07-10 11:04:37 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu. więcej»

Zapytanie ofertowe

2012-06-14 15:24:31 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn zaprasza do składania ofert na dostawę pompy wytwarzającej podciśnienie. więcej»

OBWIESZCZENIE ZITŚ.7639.2.2012

2012-06-14 15:17:30 Aktualności

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Wójt Gminy w Nowym Korczynie zatrudni pediatrę

2012-03-28 08:34:46 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn zatrudni lekarza pediatrę w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie. więcej»

ZAPROSZENIE

2012-03-26 12:10:09 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup wraz dostawą kruszywa łamanego – tłuczeń zwanym dalej kruszywem w ilości 500 ton. więcej»

ZAPROSZENIE

2012-03-26 12:06:48 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn z siedzibą w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Nowy Korczyn. więcej»

Przetarg na dzierżawę nieruchomości

2012-03-20 11:17:32 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionych powierzchni działek. więcej»