OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2014-03-25 12:28:35 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
Nieruchomość rolna położona w Strożyskach

więcej»

Ogłoszenie o konkursie

2014-03-18 15:59:00 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2014 roku zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

więcej»

Ogłoszenie o konkursie ofert

2014-03-10 12:41:22 Aktualności

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie wykonywania realizacji zadania publicznego w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W GMINIE NOWY KORCZYN W ROKU 2014
więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.5.2013.2014

2014-03-07 14:47:45 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.5.2013.2014 z dnia 05.03.2014r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie budowy i utrzymania obiektów niezbędnych dla ochrony zdrowia dla przedsięwzięcia polegającego na : więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.1.2014

2014-02-24 13:36:38 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2014-02-04 13:30:01 Aktualności

Wykonanie dwóch tablic informacyjno-promocyjnych dla Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Pawłów, Brzostków, Grotniki Duże gmina Nowy Korczyn oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych”
więcej»

Zaprasza do złożenia oferty cenowej

2014-01-31 10:32:01 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo – cementowych z dachów budynków na terenie gminy Nowy Korczyn w roku 2014. więcej»

Obwieszczenie z dnia 17.01.2013r.

2014-01-24 13:15:12 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

więcej»

Otwarty konkurs na realizację w 2014 roku zadania publicznego

2014-01-22 10:50:26 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2014 roku zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy Nowy Korczyn przez organizacje pozarządowe w zakresie: „Pozyskiwania i dystrybucji artykułów żywnościowych na potrzeby podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie” więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.7.2013.2014

2014-01-10 13:44:59 Aktualności

- budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, zasilanej ze stacji transformatorowej Łęka II, wraz z demontażem, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych :
więcej»